Η παραγωγικότητα είναι ένα θέμα, που απασχολεί όλες τις επιχειρήσεις καθώς και τους ίδιους τους εργαζομένους. Το να μπορεί ένα άτομο να δουλεύει παραγωγικά και ευχάριστα, είναι μια συνθήκη, που πολλοί θα την χαρακτήριζαν ίσως ιδανική. Η αλήθεια είναι βέβαια, ότι οι ιδανικές συνθήκες είναι δύσκολο να υπάρχουν πάντα. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι, που μπορούμε να οργανώσουμε τη δουλειά μας, προκειμένου να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας με τον λιγότερο δυνατό κόπο.

Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η οργάνωση του προγράμματός μας με βάση τις ζώνες εργασίας. Η κάθε εργασία απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες, τρόπο και χρόνο υλοποίησης. Επίσης, κάποιες εργασίες απαιτούν την επικοινωνία μας με άλλα άτομα ενώ κάποιες άλλες αφορούν μόνο σε δική μας δουλειά. Αν θέλαμε λοιπόν να ομαδοποιήσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, τότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ζώνες εργασίας.

Ζώνες εργασίας και Παραγωγικότητα

Η φράση ζώνη εργασίας περιγράφει μια εργασία, η οποία απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες, συνθήκες και χρονική διάρκεια. Ας δούμε παρακάτω πιο συγκεκριμένα τις προτεινόμενες ζώνες.

Ζώνη Υψηλής Νοητικής Συγκέντρωσης

Εδώ εντάσσουμε εργασίες, που απαιτούν μεγάλη συγκέντρωση. Οι εργασίες αυτές έχουν να κάνουν με συγγραφή κειμένων, παρουσιάσεων, προτάσεων και γενικότερη επεξεργασία δεδομένων. Συνήθως αυτές οι εργασίες απαιτούν πολύ χρόνο υλοποίησης και συνθήκες σχετικής ησυχίας. Επίσης είναι εργασίες, που εφόσον έχουμε προετοιμαστεί σωστά, δεν απαιτούν την εμπλοκή τρίτων ατόμων. Επί παραδείγματι, τέτοιες εργασίες θα ήταν καλύτερο να τις κάνουμε συγκεντρωμένες είτε το πρωί με το που ξεκινάμε τη δουλειά, έχοντας καθαρό μυαλό, είτε από το μεσημέρι και έπειτα, που ενδεχομένως να υπάρχει μεγαλύτερη ησυχία στο γραφείο.

Ζώνη Δημιουργικής Σκέψης

Εδώ εντάσσουμε εργασίες, που απαιτούν συνθετική ικανότητα και παραγωγή νέων ιδεών. Συγγραφή κειμένων, ανάπτυξη νέων προϊόντων, δημιουργία στρατηγικής, επίλυση προβλημάτων κ.ο.κ. Συνήθως, αυτές οι εργασίες απαιτούν ενορατικό τρόπο σκέψης όπως επίσης και «out of the box thinking”. Όσον αφορά στις συνθήκες ισχύει κάτι αντίστοιχο με τη Ζώνη Υψηλής Νοητικής Συγκέντρωσης, αφού η δημιουργική σκέψη συνήθως απαιτεί καθαρό μυαλό και συγκέντρωση. Άρα καλό θα ήταν να αποφεύγουμε τέτοιες εργασίες σε ώρες αιχμής.

Ζώνη Επικοινωνίας

Η συγκεκριμένη ζώνη αφορά σε εργασίες, που απαιτούν την επικοινωνία μας με άλλα άτομα. Επικοινωνία με συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει την αλληλεπίδρασή μας με άλλα άτομα. Εδώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο από τις δύο προηγούμενες ζώνες. Όταν δηλαδή θέλουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον είναι καλύτερο να επιλέγουμε ώρες, που συνήθως είναι κάποιος πιο εύκολα διαθέσιμος παρά, πολύ πρωινές ή πολύ απογευματινές ώρες.

Ζώνη Διεκπεραίωσης

Η συγκεκριμένη ζώνη συγκεντρώνει εργασίες ρουτίνας, που απαιτούν απλή διεκπεραίωση. Εργασίες όπως αρχειοθέτηση, φακελοποίηση, συσκευασίες, τακτοποίηση και ο,τιδήποτε άλλο αφορά σε ενέργειες, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη σκέψη. Τέτοιου τύπου εργασίες θα μπορούσε π.χ. κάποιος να τις αφήσει για το τέλος της ημέρας, που λόγω κούρασης δε θα απαιτούν μεγάλη νοητική προσπάθεια.

Ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας μας ενδέχεται να υφίστανται όλες αυτές οι ζώνες ή μόνο κάποιες από αυτές. Το σημαντικό είναι ότι αν καταφέρουμε να διαχωρίσουμε την εργασία μας με βάση τις συγκριμένες ζώνες, θα είναι πολύ πιο εύκολο να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την απόδοσή μας. Ο σωστός προγραμματισμός μάς οδηγεί σε άμεση και αποτελεσματική εργασία.

Ενδεικτικό πρόγραμμα οργάνωσης

09:30 Προσέλευση την εργασία.
09:30 – 10:00 Review καθημερινών υποχρεώσεων.
10:00 – 11:30 Εργασίες Υψηλής Νοητική Συγκέντρωσης ή Δημιουργικής Σκέψης.
11:30 – 14:30 Εργασίες, που απαιτούν επικοινωνία με άλλα άτομα.
14:30 – 16:30 Εργασίες Υψηλής Νοητική Συγκέντρωσης ή Δημιουργικής Σκέψης.
16:30 – 17:30 Εργασίες Διεκπεραίωσης.

Διαβάστε το άρθρο

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συναίνεση στην Πολιτική Απορρήτου

Pin It on Pinterest