Τι είναι η νέα μεθοδολογία επικοινωνίας

Η μεθοδολογία επικοινωνίας Golden Trove αποτελεί έναν νέο τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους ενός brand και στην ομάδα, που καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα δημιουργικό project επικοινωνίας, διαφήμισης και digital marketing. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά και σε projects στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και γενικότερης συμβουλευτικής.

Που βασίζεται η νέα μεθοδολογία επικοινωνίας

Η μεθοδολογία επικοινωνίας Golden Trove βασίζεται πάνω σε τρία στοιχεία. Πιο αναλυτικά:

 1. Σε ανοιχτές δομημένες ερωτήσεις, όπως αυτές, που εφαρμόζονται στο Business Coaching.
 2. Σε ερωτήσεις διερεύνησης, που βασίζονται στο Meta Model (John Grinder και Richard Bandler ) και έχουν εφαρμογή στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP).
 3.  Σε ανάλυση του brand μέσα από ερωτηματολόγιο, που έχουμε δημιουργήσει εμείς και εξετάζουμε το brand ως άνθρωπο (εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά, αξίες, προτερήματα κλπ).

Πρακτική εφαρμογή

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επικοινωνίας μπορεί να εφαρμοστεί στα εξής:

 • Ανάπτυξη προϊόντος και brand.
 • Δημιουργικό σχεδιασμό (logo, εταιρική ταυτότητα, ετικέτες, campaigns κ.α.).
 • Communication campaigns.
 • Advertising campaigns.
 • Στρατηγική και Συμβουλευτική.
 • Business Coaching.

Πέραν όλων των παραπάνω, μπορεί επίσης να βρει εφαρμογή και ευρύτερα, ως ένας νέος τρόπος επικοινωνίας, συνολικά σε όλο το client service.

Συνθήκες

Consciousness

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας εξασφαλίζει 2 πολύ βασικές συνθήκες. Η πρώτη συνθήκη αφορά στο consciousness, την επίγνωση δηλαδή του πελάτη. Ο πελάτης θα πρέπει να νιώθει σίγουρος, ότι γνωρίζει το τι θέλει να δημιουργήσει, έχοντας ορίσει στο μυαλό του όλες τις παραμέτρους. Οι παράμετροι έχουν να κάνουν αφενός με το ίδιο το brand (ταυτότητα, τοποθέτηση, χαρακτηριστικά κλπ) και αφετέρου με το εξωτερικό περιβάλλον (αγορά, ανταγωνισμός). Εάν ο πελάτης δεν έχει πλήρη επίγνωση, τότε μέσα από την μεθοδολογία επικοινωνίας Golden Trove, τον βοηθάμε να την αποκτήσει. Εάν πάλι διαθέτει πλήρη επίγνωση τότε μέσα από τη συγκεκριμένη μεθοδολογία το επιβεβαιώνουμε. Ουσιαστικά, αυτή η επίγνωση, που είτε τη δημιουργούμε, είτε την επιβεβαιώνουμε, είναι εξαιρετικά σημαντική για όλη την πορεία, που θα ακολουθήσει ο πελάτης, ακόμα και πέραν της δικής μας συνεργασίας.

Clarification

Η δεύτερη συνθήκη έχει να κάνει με το clarification και αφορά στο πως εμείς αποκωδικοποιούμε τη σκέψη του πελάτη, προκειμένου να καταλάβουμε με εξαιρετική ακρίβεια αυτό που έχει στο μυαλό του, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό με άμεσο και αβίαστο τρόπο.

Αποτελέσματα

Μέχρι στιγμής με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία επικοινωνίας έχουμε υλοποιήσει 5 σχεδιασμούς λογοτύπων, 2 website design, 6 καμπάνιες για τα Social Media καθώς και άλλα δημιουργικά υλικά. Σε όλα αυτά τα projects οι αλλαγές, που κάναμε από το πρώτο προσχέδιο έως το τελικό αποτέλεσμα κυμαίνονται από 0 έως 10%. Επίσης σε παραπάνω από το 50% των projects το αρχικό προσχέδιο ήταν ταυτόχρονα και το τελικό, χωρίς να γίνει καμία απολύτως αλλαγή.

Οφέλη από τη νέα μεθοδολογία επικοινωνίας

Τα οφέλη της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, τα εντοπίζουμε σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

Οφέλη για τον πελάτη

 • Ανάπτυξη της συνολικότερης επίγνωσης σε σχέση με την εταιρία του και το brand.
 • Επανατοποθέτηση της σχέσης, που έχει με το brand.
 • Διεύρυνση αντίληψης.
 • Βίωμα μιας εξαιρετικά δημιουργικής διαδικασίας.
 • Αποκόμιση μιας πολύ θετικής εμπειρίας.
 • Άμεση και αβίαστη υλοποίηση κάθε project, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις λόγω πολλαπλών αλλαγών, προσχεδίων κλπ.
 • Πολύ εύστοχο και επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Οφέλη για την ομάδα υλοποίησης

 • Απρόσκοπτη επικοινωνία τόσο με τον ίδιο τον πελάτη, όσο και με τα μέλη της ομάδας.
 • Εύστοχη μεταφορά μηνυμάτων και ροή της πληροφορίας μεταξύ όλης της ομάδας (client service, creative κλπ).
 • Δημιουργική ελευθερία με ξεκάθαρο brief και στόχο.
 • Εξοικονόμηση χρόνου.
 • Αύξηση ευχαρίστησης.

Εάν επιθυμείτε να υλοποιήσετε ένα project με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 • Η νέα μεθοδολογία επικοινωνίας Golden Trove αναπτύχθηκε από την Πηνελόπη Ψαρράκη και αποτελεί κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία. Η Golden Trove αποτελεί επίσης έναν από τους βασικούς λόγους διάκρισης της Πηνελόπης Ψαρράκη στη λίστα “20 under 40 in Social Media Marketing 2023” του Marketing Week.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συναίνεση στην Πολιτική Απορρήτου

Pin It on Pinterest