Στη νέα πλέον ψηφιακή πραγματικότητα, όλοι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πριν αγοράσουν οποιοδήποτε προϊόν η υπηρεσία. Οι περισσότερες εταιρίες έχουν κάνει ήδη το βήμα του digital transformation έχοντας δημιουργήσει site, e-shops, social media pages και profiles, υιοθετώντας συγκεκριμένες digital marketing στρατηγικές ως προς τη διαφήμιση και  την επικοινωνία με το κοινό τους.

Στο χώρο του Legal Industry, το digital transformation έχει αρχίσει να κάνει και στην ελληνική αγορά τα πρώτα του βήματα. Ωστόσο, πολλές δικηγορικές εταιρίες και δικηγόροι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο πέρασμα από τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες τους, στο νέο ψηφιακό τρόπο. Οι δυσκολίες πολλές φορές προκύπτουν λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και γνώσεων γύρω από τα θέματα του digital marketing. Η αλλαγή φιλοσοφίας όμως και η επανατοποθέτηση, είναι αναγκαία προκειμένου οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου να παραμένουν ανταγωνιστικοί και λειτουργικοί στη νέα digital πραγματικότητα.

Η πρακτική εφαρμογή του digital transformation τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην παγκόσμια έχει δείξει με απτά και απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα, ότι οδηγεί στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη.

Στον τομέα των νομικών υπηρεσιών παγκόσμιες έρευνες έχουν δείξει ότι:

 • 96% των ανθρώπων που ψάχνουν νομικές συμβουλές χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης (Google Consumer Survey, Nov 2013).
 • 38% των ανθρώπων χρησιμοποιούν το Internet για να βρουν δικηγόρο (FindLaw U.S. Consumer Legal Needs Survey 2014).
 • 74% των καταναλωτών επισκέπτονται site δικηγόρων για να αποφασίσουν (Google Legal Services Study Sept 2013).
 • 85% των ανθρώπων χρησιμοποιούν online χάρτες για να βρουν τα γραφεία των δικηγόρων (Google Legal Services Study Sept 2013)

Η Golden Dust, Premium Consulting Services, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα του Digital Marketing έχει δημιουργήσει custom made υπηρεσίες για το νομικό κλάδο, που καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες επικοινωνίας και διαφήμισης των δικηγορικών εταιριών..

Υπηρεσίες Digital Marketing

Συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 • Social Media Management
  Facebook
  LinkedIn
  Google my Business
  YouTube
 • Google AdWords
 • Content Management Strategy
 • Link Building/ Off Site SEO
 • Directories
 • Brand Identity
 • Training Courses/ Private Lessons in Social Media Marketing
 • Reputation Management

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συναίνεση στην Πολιτική Απορρήτου

Pin It on Pinterest